Kurs

Träning i klimakteriet

För den som är före, under eller efter klimakteriet (alla kvinnor) och vill lära sig mer om vad träningen kan bidra med för att minska besvär, vilken typ av träning är fördelaktig och vilken träning man bör undvika.

8 tillfällen á 50 minuter

Efter genomförd kurs är målet att du skall:

  • förstå vilka fysiologiska förändringar som sker i kroppen under klimakteriet
  • veta vilka olika träningsformer som är fördelaktiga/mindre fördelaktiga.
  • känna sig trygg med sin kropp och förväntade träningsresultat.
  • ha goda insikter i fördelaktig passuppbyggnad och dess innehåll.
  • kunna skapa sunda rutiner och sätta rimliga mål för ökat välmående både fysiskt, psykiskt och socialt.