Hur påverkas hjärnan av träning?

Träning gör oss gott – både fysiskt och psykiskt. Men hur påverkas hjärnan av träning? För att motivera fler att träna regelbundet försöker forskare i neurovetenskap kartlägga på vilka sätt fysisk rörelse förändrar ett av våra viktigaste organ. Läs om fyra av dem här!

hur-paverkas-hjarnan-av-att-man-tranar

1. Träning förbättrar minnet

Människans hjärna kan jämföras med ett nätverk i datorer. Att ha starka kopplingar i nätverket leder till att bra minne, samtidigt som att svaga kopplingar innebär det motsatta. Och träning påverkar hjärnans minneskopplingar en hel del. Fysisk rörelse leder helt enkelt till att de befintliga förbindelserna mellan nervceller blir starkare och att nya kopplingar dessutom skapas. 

2. Träning påverkar beslutstagandet

“Hur kan hjärnans beslutstagande påverkas av träning?”, kanske du frågar dig. Det må låta för specifikt för att vara sant, men det är det faktiskt. En del av hjärnans uppgift är dess exekutiva funktioner. Så kallas en viss mängd verksamheter som styrs från frontalloben, den del av hjärnan som sitter precis bakom pannan. De exekutiva funktionerna handlar dels om att ta beslut, men också om att organisera och planera olika delar av sitt liv. Att träna tills man blir ordentligt svettig och trött förbättrar faktiskt de här förmågorna hos hjärnan. Hos äldre har forskarna sett störst skillnad i resultat.

3. Träning minskar risken för neurodegenerativa sjukdomar

Tränar du någonting som höjer pulsen? Bra! Det är nämligen just den typen av träning som både ökar blodflödet till hjärnan, ser till att fler blodkärl skapas och får dem att fungera bättre. Detta har ett stort antal fördelar. Personer som tränar mer har lägre risk att drabbas av hjärnsjukdomar såsom demens, Alzheimers och Parkinsons. Hippocampus, en del av hjärnan som är väsentlig för bland annat minnet, minskar dessutom inte lika mycket i storlek hos dem som motionerar regelbundet jämfört med dem som inte gör det. 

4. Träning påverkar trötthetskänslor

Är du trött under dagen kan det ha flera orsaker, varav en är att syrenivån i hjärnan ligger på en alltför låg nivå. Just detta kan regelbunden träning hjälpa mot, eftersom motionen ökar syremängden i blodet, som alltså når bland annat hjärnan. Har du en kollega som aldrig slumrar till under ett långtråkigt möte kan du alltså misstänka att hen varit och tränat under lunchen. 

Träna hjärnan med First Class Gym

First Class Gym vet vi att hjärnan påverkas av träning på många sätt och att alla kan förbättra sin hälsa genom fysisk rörelse. Det är faktiskt grunden till vår drivkraft. Därför finns vi här för att hjälpa dig att träna, livet ut, oavsett vilken nivå du vill lägga din träning på. Besök någon av våra träningsanläggningar eller bli medlem på vår hemsida redan idag.