Vi på First Class Gym har tagit fram en strategi med anledning av risken för spridning av coronaviruset.

Vi tar detta på största allvar och följer myndigheternas rekommendationer.

information_gallande_coronaviruset-768x960

Information gällande Coronaviruset

VAD GÖR VI? 

Vi har utöver våra ordinarie städrutiner schemalagt regelbunden avtorkning av ytor som vi alla berör. Allt från maskiner till handtag etc. Vi ställer ut handsprit i områden där det kan behövas för att underlätta för alla att hålla rent. 
Alla anställda som har förkylningssymptom eller har vistats i högriskområden där smittan förekommer (enl. UD) stannar av säkerhetsskäl hemma i 14 dagar.

 

VAD KAN DU GÖRA? 

Om du redan sitter i karantän, stannar du hemma.
God hygien är ännu viktigare än tidigare.
Man ska aldrig träna när man känner sig sjuk. Vänligen respektera detta! Om du har ytterligare frågor, ringer du till oss här i receptionen.

 

Policy gällande frysning av medlemsavtal pga Coronaviruset

Vi följer svenska myndigheters och Almega Friskvårdsföretagens rekommendationer. Båda dessa kan ändra sina rekommendationer med kort varsel, vilket innebär att information från oss då kan komma att ändras.

Enl. avtalet har du som medlem rätt att frysa ditt avtal vid långtidssjukskrivning som varar mer än 30 dagar. Detta kräver då läkarintyg. Man kan också beviljas frysning vid längre tids arbete i utlandet, militärtjänst, graviditet etc. Det är inte tillåtet att frysa avtalet av oro inför eventuell virusspridning. Det är inte heller tillåtet att frysa ett avtal pga semester.

Vi gör vårt bästa för att erbjuda säker träning men självklart har vi alla ett eget ansvar. Att gå eller springa ute i naturen ensam eller i en grupp där man känner sig trygg kan vara ett bra alternativ.

Om våra myndigheter kommer med ny information så meddelar vi detta genom våra kanaler. Vi tar inga risker och vi vill inte att du kommer till gymmet om du känner dig förkyld. Men är du frisk så ska du känna dig välkommen och trygg hos oss.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/

 

Informationen uppdateras regelbundet på www.firstclassgym.com