Vad gör Yoga med kroppen?

De senaste årtiondena har det börjat krylla av dem: Yogis! Det vill säga de som utövar Yoga som fysisk träning. Hur kan det komma sig att det har blivit så populärt? Vad gör Yoga med kroppen?

grupp-som-tranar-yoga-pa-gym

Vad är Yoga?

I en vidare mening är yoga ett begrepp som berör stora delar av indisk kultur, såsom religion och filosofi. I västvärlden verkar det dock främst användas i en mer specifik betydelse, vilken syftar på den del av levnadssättet som involverar fysiska rörelser, närvaro och andning. Det har blivit en populär träningsform som, förutom att få dess utövare att röra på sig, bidrar till en massa andra positiva sidoeffekter som annan typ av träning ibland kan missa. 

Vad gör Yoga med kroppen?

Så vilka effekter har Yoga på vår kropp? Här tar vi upp fem stycken!

1. Yoga gör kroppen starkare

Det finns många olika typer av Yoga som alla har olika fokus. Vissa Yogaformer är mer fysiskt krävande än andra. Gemensamt för de flesta former som utövas i Sverige idag är dock att de innehåller både statiska och dynamiska rörelser. Detta bidrar till att du bygger upp styrkan i bålen, det vill säga mage och ländrygg, vilket i sin tur ger bättre balans och hållning. Dessutom blir kroppens leder rörligare, en fördel som många professionella idrottsutövare använder sig av. Många utövar nämligen Yoga vid sidan av sin ordinarie träning. Det leder, för många, till att de snabbare kan återhämta sig och minskar risken för skador.

2. Yoga är stressminskande

Gemensamt för olika former av Yoga är också att de fokuserar på att synkronisera andningen med rörelserna som utförs. Detta kräver stor koncentration, vilket kan göra att man upplever något som kan kallas mindfulness, helt enkelt att man fokuserar endast på yogautövningen under stunden man utför den. Många Yogis och Yoginis (de traditionella namnen för manliga respektive kvinnliga personer som praktiserar Yoga) upplever att de kan koppla från omvärlden och att båda små och stora bekymmer som vanligtvis florerar i tankarna släpps när de utövar Yoga. Att regelbundet utöva Yoga kan, bland annat därför, leda till att man känner sig mindre stressad

3. Yoga stabiliserar din mentala hälsa

Att motion kan förebygga depression och ångest vet många. Det gäller även för Yoga. Forskning har visat att regelbunden Yogautövning kan verka förebyggande mot depression, då Yogis har mindre ångest och drabbas mer sällan av depression än övriga samhället. 

4. Yoga gör gott för matsmältningen

Jo, det är sant! Rörelserna som utförs under ett Yogapass stimulerar faktiskt matsmältningen genom kroppen. Tarmarna får ett slags massage av hur kroppen rör sig och andas under Yoga. Att Yoga dessutom är avslappnande är också positivt för hur väl din kropp kan transportera och smälta maten, då stress gör att kroppen bortprioriterar matsmältningen framför andra funktioner. 

5. Yoga är bra för hjärtat

Att röra på sig minskar risken för både psykiska och fysiska åkommor, däribland en av vår tids största hälsofaror: hjärt- och kärlsjukdomar. Att träna Yoga är ett, mot kroppen, skonsamt sätt att se till att den får röra på sig och slappna av på ett nyttigt sätt, vilket i sin tur leder till att risken att drabbas av blodproppar minskar. 

Träna Yoga på First Class Gym

Vill du uppleva allt gott som Yoga gör för kroppen? Välkommen att prova First Class Gyms Yogapass. Våra Instruktörer leder klasserna inom Yoga och mental träning, som fokuserar på lika delar rörlighet och avslappning. Svettig kan du bli om du vill. Passet går nämligen att anpassa helt utifrån din nivå