Villkor för personlig träning

First Class Gym-koncernen (“FCG”) tillämpar följande villkor vid ingående av avtal rörande köp av tjänster inom personlig träning (“PT-avtalet”):

  1. FCGs personliga tränare (“PT”) erbjuder följande typer av personlig träning:
  • PT Singel: enskild träning.
  • PT Duo: träning tillsammans med en vän.
  • PT TEAM: schemalagd träning i grupp under en bestämd tidsperiod.

2. PT-avtalet gäller tolv (12) månader från försäljningstillfället och kan användas för personlig träning på den anläggning som framgår av PT-avtalet. 

3. Köp av personlig träning betalas i förskott. Under vissa förutsättningar och på separata villkor tillåts klienten delbetala sitt köp. Köp av personlig träning återbetalas inte förutom vid allvarlig sjukdom som omöjliggör träning samt uppvisande av läkarintyg.

4. Klienten har rätt att ångra köp av PT Singel och PT Duo (ångerrätt) genom att meddela FCG via e-post inom två (2) veckor efter att PT-avtalet ingåtts, jfr. distansavtalslagen 2 kap. 10 §. Ångerrätten gäller inte vid köp av PT TEAM. Ångerrätten gäller enbart om PT-avtalet har ingåtts utanför en FCG-anläggning (t.ex. via hemsidan). Vid utnyttjad ångerrätt återbetalas förskottsbetalda PT-timmar som ännu inte har använts. Klienten måste själv kunna dokumentera att ångerrätten utövas enligt den vid tillfället gällande lagstiftningen.

5. Avbokning av PT Singel eller PT Duo från klientens sida ska ske senast 24 timmar innan utsatt tid. I annat fall debiteras innehavaren för tillfället med full taxa.

6. PT Team kan inte ombokas eller avbokas. Tidpunkterna för PT TEAM tillfällen meddelas i förväg och genomförs i enlighet med dessa. Om klienten får förhinder att delta vid ett eller flera av tillfällena, går det inte att få det/dessa till godo, även om klienten rapporterar förhinder i god tid eller inte kan närvara på grund av sjukdom.

7. Om klienten anländer för sent till den avtalade tiden för den personliga träningen innebär detta inte att det aktuella träningspasset förlängs för medlemmen. Träningspasset börjar och slutar på avtalad tid.

8. Klienten ansvarar själv för att klientens hälsotillstånd är sådant att träning kan ske riskfritt.

9. FCG förbehåller sig rätten att ordna med en ersättare om den aktuella PTn inte är tillgänglig samt tillhandahålla ersättningspass om ett träningstillfälle av någon anledning skulle behöva ställas in från FCGs sida.

 

Hem